Project Description

Miejscowość: Pławniowice
moc 5,46 kW
wykonanie: 30.04.2019
czas realizacji: 1 dzień