Project Description

Miejscowość: Lulkowo
moc 6,1 + moc 6,1
wykonanie: 10.04.2019
czas realizacji: 3 dni