BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Biuro obsługi Klienta dostępne jest dla Państwa w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.
e-mail:
biuro@3sgroup.pl
Telefon kontaktowy:
512 320 999

* Pola obowiązkowe

Image

Polityka RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 3S Group Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Dolnej 4.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania oferty handlowej/ dla celów marketingowych/ nawiązania kontaktu/ współpracy z Panią/Panem i/lub w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej strony umowy lub świadczenia innych usług /współpracy/ wykonania zlecenia/ świadczenia usług z lub na rzecz 3S Group Sp. z o.o. lub w celu
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy/zlecenia oraz prawnie uzasadniony interes 3S Group Sp. z o.o. – umożliwienie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy/ współpracy/ wykonania zlecenia/ świadczenia usług z lub na rzecz 3S Group Sp. z o.o. lub w celu przesłania oferty handlowej/ dla celów marketingowych/ nawiązania kontaktu/współpracy z Panią/Panem.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie utrudnienie lub niemożliwość świadczenia usług/ wykonanie zlecenia na rzecz Pani/Pana.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
8. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione lub ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, organom administracji publicznej, w szczególności organom skarbowym oraz bankom, z którymi współpracuje 3S Group Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.